Qaq’un ex Qxim

 Tq’uqb’il xim

 Ajo Txu aq’untl twitz Tnam te qe’ k’ayb’il niky’ib’eb’il ikytza’n nchi jaw kyuj kojb’il, ajo nxi’ qe taq’un ikytza’n taj tkub’ t-ximan twi’ qe’ niky’ib’eb’il twitz tnam ex qe’ tichaq in ajb’en te chib’aj toj ja, atzan nxi’ qe toj t-xjawil diciembre te ab’q’i 1970, tu’n xim te kawb’il 101-70 tu’n ttxu aq’untl te twitz tnam te Paxil.

Kub’ b’inchet ikytza’n jun tumel te jumajx, te tkyaqilx, naq’unan tu’nx tib’, tu’n t-xi’ b’inchet aq’untl tojxix tumel, texix ttenb’il aq’untl ex jun ojtzqib’il ex tnab’il ti’j aq’untl tu’ntzan txi’ tb’inchan ex tnimin. Ajo najb’il lu’ atzan taya toj Tnam te Paxil ex ate’ b’elajlal ja jatumel nchi k’ayanjtz niky’ib’eb’il twitz tkyaqil Tnam te Paxil.

Ajo qe’ tnejil aq’untl o chi b’ant kyu’n, tu’n t-xi’ ka’yit tza’n tok ttxolil junjun twitz aq’untl toj ka’yb’il, q’amab’il twi’ junjun loq’anjtz ex tu’n tten nimxix twitz qe’ niky’ib’eb’il ajo in ntzaj tqanin moqa tq’uma’n nejenel te Twitz Paxil te ja ttxu aq’untl tib’al qe’ awal, qe’ alumj ex qe’ wab’j.

 

Tu’n tpaj nxi’ ka’yitl ttxolil aq’untl ex nimxix k’ayil at kyloky’qe’, aj txi’ t-xjawil marzo te ab’q’i 1997, ikytza’n in tq’umanjtz toj tq’ob’ kawb’il 190-97, oje txi’ toj tq’ob’ INDECA tu’n t-xi’ taq’unan aqe’ niky’ib’eb’il o tzaj sama’n te Nejenel Twitz Paxil tu’n Iq’il twitz aq’untl kye Niky’ib’eb’il twitz tkyaqil plaj tx’otx’-PMA-, ajo aq’untl lu’ atzan ntb’inchanjtz ojtxi’ tu’n Ja aq’untl te awal -DIGESA-.

Qxim

Onil tu’n tb’inchet qe’ tb’anil xim te onb’il tu’n niky’ib’eb’il kye tkyaqil xjal at tajb’en kye te Twitz Paxil ajo lu’ nxi’ b’inchet tu’n mixti’ tten wayej kye xjal mixti’ kypwaq ex tu’n tkub’ naj ajo qe’ tajlal jatumel in q’umanjtz qa at nimxix wayej ikytza’n kyu’j qe’ kojb’ila twitz kykyaqil tnam te Paxil jatumel at nimxix meb’il kye xjal.

Qaq’un

B’inchab’il ttxolil tumel, k’ub’il ex simb’il wab’j in aq’unet tu’n Nejenel te Twitz Paxil; tu’n tb’antxix kyu’nqe’ aq’untl ti’j niky’ib’eb’il jatumel at tajb’en tojxix tumel, ikytza’n ax amb’il te kolb’il toj tb’anil.

Menú de cierre