Tajb’en ex Taq’un

 Taq’un INDECA

 Aqe’ taq’un INDECA nchi b’inchet toj tq’ijlal ja’la:

 • Chmob’il toj jun matij ja aqe’ niky’ib’eb’il tu’n PMA ntzaj tloq’in.
 • Tu’n t-xi’ k’uyit ex tu’n tten toj tb’anil aqe’ wab’j ikytza’n in q’umanjtz kyu’n te juntl plan tx’otx’ tza’n tu’n kyk’ujtz qe’ lu’.
 • Tu’n t-xi’ ka’yit qe’ temb’il jatumel ite’ qe’ niky’ib’eb’il ex kye txqantl axix nchi aq’unan te sipil toj kojb’ila tu’n t-xi’ onb’il kye.
 • Tu’n tten qe’ matij ja jatumel nchi k’ujinjtz qe’ lu’ tojxix tb’anil ex mixti’ kyyab’.

Ajo INDECA ate’ ja’la wuq ja nchi ajb’en tu’n tk’uyit qe’ niky’ib’eb’il ntzaj tonin PMA, atzan ite’ qe’ toj qe’ tnam lu’: Fraijanes, Txeljub’, Chimaltenango, Retalhuleu, Los Amates, Tactic, Ipala. Atzan tipan qe’ jatemb’il te 14,895 toneladas métricas (Tm) te k’ub’il niky’ib’eb’il te PMA ex kye txqantl ja aq’unb’il ka’yil te qe’ niky’ib’eb’il te ja ttxu aq’untl tib’al qe’ awal, qe’ alumj ex niky’ib’eb’il -MAGA -.

 Ajo INDECA wal ti’j tu’n tk’uyanjtz ex ka’yil qe’ niky’ib’eb’il in chi tza’n onin, ajo ikytza’n qe’ i’xin (q’an ex saq), chenaq’ (q’eq ex kyaq), arroz, quq leche, lem tu’n k’ul ex harina te i’xin ex soya (CSB) ex txqantl harina tu’n kyb’inchet qe’ k’wab’j.

 Taq’un INDECA toj ka’yil jun tb’anil aq’untl te niky’ib’eb’il twitz tnam te Paxil

Ajo INDECA in onin toj ti’j junjun aq’untl te twitz Tnam Paxil -PGG- 2020-2024 te uqb’il te Poq’chab’il aq’untl te Tnam, in onin tu’n tjapun twitz aq’untl nb’inchet tu’n Ka’yil tten Wab’j ex tb’anil wab’aj, ex tuj lu’ ate’, jun aq’untl q’aman tten tu’n txi’ b’inchet: “toj ab’q’i 2023 chi tza’n qa otaq tku’tz tajlal qe’ wayaj te jun tajlal wuq nxi’ ximan ti’j”. Ikyxtza’n, a INDECA in onin tu’n tb’inchet qe’ Tajb’en Poq’chab’il Aq’untl No. 2 -ODS2-: Tu’n tkub’ mayet wayej, tu’n tten kolb’il tu’n niky’ib’eb’il ikytza’n jun tb’anil chwinqlal te tkyaqil ex tu’n kyk’alon kyib’ qe’ xjal tu’n jun niky’ib’ebil axix njaw kyuk’il. Ax ikytza’n, txqantl aq’untl nchi q’umanjtz toj tlok’ kawb’il, a INDECA in onin te Matij Tnuqb’il tb’anil Niky’ib’eb’il Twitz Tnam, a ikytza’n tq’ob’ aq’untl No. 2: Tu’n tten Onb’il te Tb’anil Niky’ib’eb’il.

 

Ajo onb’ila in tzaj tq’o’n INDECA kyi’j qe’ aq’untl lu’ a chmob’il kye niky’ib’eb’il, ex k’ub’ilte’, ikytza’n b’inchab’il aq’untl kyu’n xjal moqa ka’yil ttxolil aq’untl ti’j niky’ib’eb’il o loq’it moqa o tzaj oyin tu’n ja ttxu aq’untl tib’al qe’ awal, qe’ alumj ex niky’ib’eb’il -MAGA -, a ja ttxu Q’anb’il ex Ka’yil Twitz Tnam -MSPAS-, ajo Aq’untl tib’aj Niky’ib’eb’il Twitz Tnam -PMA- ex tzqeku’ ajo Ja Ttxu aq’untl te Onb’il Twitz Tnam -MIDES-, atzanqe’ nchi onin tu’n t-xi’ sipit kye qe’ at tajb’en kye xjal.

Aqe’ nxi’ kyb’incha’n INDECA b’incha’n kyten toj k’loj aq’untl te B’inchab’il Niky’ib’eb’il kyuk’il txqantl Ttxu ja aq’unb’il ma chi q’umet ma txi’, atza’n qe’ lu’:

 

 1. Chmob’il kye niky’ib’eb’il, ex k’ub’ilte’, ikytza’n b’inchab’il aq’untl kyu’n xjal mo ka’yil ttxolil aq’untl ti’j lu’ kyi’j qe’ niky’ib’eb’il o chi tzaj onin tu’n PMA.

Aqe’ tajlal nchi k’unjtz junjun ab’q’i, junxichaq kyten, noqax alkye onb’il otaq ttzaj tq’on PMA toj Tnam te Paxil. Toj jwe’ ab’q’i ja’la, aqe’ niky’ib’eb’il o chi aq’unanjtz atzan toj 3,073 toneladas métricas.

 1. Onb’il te twitz Tnam, tu’n chmob’il kye niky’ib’eb’il, ex k’ub’ilte’, ikytza’n b’inchab’il aq’untl kyu’n xjal moqa ka’yil ttxolil aq’untl ti’j niky’ib’eb’il toj jatemb’il te INDECA, o txi’ oyin te MIDES.

Toj ab’qi’ lu’ o chi okatz toj Tnam te Paxil ex o chex k’uyit 1,000 toneladas métricas te arroz o tzaj oyin tu’n juntl jun tnam jun plajtl Tx’otx’ te China Taiwán te Nejenel te Paxil toj tb’i MIDES.

 1. K’ub’il, chmob’il, kolb’il ex onb’il te aq’untl kyu’n xjal ti’j niky’ib’eb’il kye tq’ob’ aq’untl te MAGA (Niky’ib’eb’il tu’n txi’ aq’unet ex Onb’il te qe’ Niky’ib’eb’il)

Ajo tajlal tu’n tq’ijtz toj qe’ ja tenb’il, junjunchaqtl, noqax alkye tok ttzaj tloq’in MAGA, toj tb’i’ jun t-xaq u’j o b’inchet, o chi kyaj toj jun mojb’il yol tuky’ila PMA tu’n tloq’it 206,500 ch’inaq qe’ tipumal te 145,045 iqtz mo quintales te niky’ib’eb’il.

 A INDECA ntzaj tq’o’n onb’il tu’n taq’unajtz qe’ junjunchaq niky’ib’eb’il ntzaj tu’n tkab’in Nejenel te q’ol Onb’il te tb’anil Niky’ib’eb’il tujxix tumel –VISAN- te MAGA nxi’ tsipin tu’n tb’ant lu’, ex txqantl tu’n qe’ tziyb’il lu’:

 • Tumel B’inchab’il kye qe’ kojb’ila o chi yajit tu’n tpaj qe’ aq’untl o chi jaw b’inchet tu’n txqob’il tq’aq’il Chixoy. (hidroeléctrica Chixoy.)
 • Aqe’ tqanil kawb’il o kub’ tq’on jakawb’il te juntl plan Tx’otx’ te Kolil Kye Xjal –CIDH- toj qe’ kojb’il te Petén ex te Polochic: Alta Verapaz ex El Estor, Izabal.
 • Jatemb’il te kolb’il te tb’anil niky’ib’eb’il (Ate’ kab’k’al junlaj twitz Tnam Paxil)
 1. K’ub’il, chmob’il, kolb’il ex onb’il te aq’untl kyu’n xjal ti’j niky’ib’eb’il te qe’ tq’ob’ onb’il kye lu’ ex Moyb’il te tx’u’j yab’il COVID-19.

Tu’n tpaj ajo yab’il o tzul tu’n tx’u’j yab’il COVID-19, toj tb’i’ tq’ob’ kawb’il No. 12-2020, nxi’ q’umet te MAGA ex te MIDES tu’n t-xi’ kyb’incha’n ajo onb’il ti’j Niky’ib’eb’il ex ti’j maqb’il Tx’u’j Yab’il COVID-19, ajo INDECA in onin kye kab’ ja aq’untl, ikytza’n ttxolil lu’:

     4.1 MAGA/PMA

Ikytza’n jun mojb’il tten o kya’j b’antl tu’n MAGA ex PMA, ok chi xe’l ka’yit 506,840 jaxjal, tu’ntzan lu’ o q’umajtz tu’n INDECA, tu’n t-xi’ tka’yin tajlal, tu’n t-xi’ tk’uyit, tchmo’n ex tz’ex tq’o’n kye txqantl ja onil at toj tajlal 865,795 iqtz mo quintales te niky’ib’eb’il, aj tjapun toj tajlal te 39,272 toneladas métricas.

      4.2 MIDES/PMA

Ikytza’n jun mojb’il tten o kyaj b’ant tu’n MAGA ex PMA, ok chi xe’l ka’yit 493,160 jaxjal, tu’ntzan lu’ o q’umajtz tu’n INDECA, tu’n t-xi’ tka’yin tajlal, tu’n t-xi’ tk’uyit, tchmo’n ex tz’ex tq’o’n kye txqantl jatenb’il toj tajlal 732,183 iqtz mo quintales te niky’ib’eb’il, a japun tajlal te 33,211 toneladas métricas.

Aqe’ aq’untl lu’ ma b’inchet tten qa a INDECA kyuk’il toj qe’ jatenb’il ex txqantl o chi jaqet, atzan jun tajlal te 1 millón 597,978 iqtz mo quintales te niky’ib’eb’il, japun tajlal te 72 mil 483 toneladas métricas.

Menú de cierre