Na’leb’ naxjultika laj jolominel k’anjel

Teneb’anb’il sa’ qab’een rilb’al xk’anjelankil chi chaab’il li tzakahemq tentook tb’eeresi li awa’b’ejilal re Watemaal, naqak’e li qatenq’aal cho’q reheb’ li ruuchil awa’b’ejilal wankeb’ sa’ li junjunq chi tenamit, re naq te’xb’eeresi k’anjel chi rix li tzakahemq, b’ar wi’ twanq rilb’al chank ru yook chi b’eeresimank ut chi oksimank eb’ li tzakahemq wankeb’ sa’ li qak’uleb’aal, li nataaqemank rix a’an naq eb’ li junkab’al wankeb’ sa’ majelal rik’in li tzakahemq re naq chi jo’ka’in te’xk’ul chaab’il tzakahemq.

Laj jolominel k’anjel re INDECA naxjultika ut naxjolomi eb’ li k’anjel re naq twanq roksinkil sa’ li tenamital, xk’ulb’al, xxokb’al ut xk’uulankil sa’ li k’uuleb’aal ak re wi’, chi jo’ka’in eb’ li junjunq chi molam teneb’anb’il sa’ xb’eeneb’ k’anjelak chi rix li tzakahemq sa’ li tenamital re naq eb’ a’in te’ruhanq xq’axtesinkil joq’e naq twanq xb’aanunkil re naq te’roksi eb’ li poyanam.

Chi ruheb’ li kutank anaqwank xwank xchaab’ilob’resinkil li k’anjel yookeb’ xb’aanunkil eb’ li molam wankeb’ rub’el xtaql awa’b’ejilal cho’q reheb’ li nake’xk’ul li qak’anjel, a’in xb’aanumank rik’in naq eb’ laj k’anjel te’xyeechi’i chi chaab’il li k’a’ ru nake’xb’aanu, jo’kan naq twanq li xkawresinkileb’ re naq tk’utmanq chi ruheb’ li nawom ut li k’a’ ru aajel ru xb’aanunkil re naq twanq xch’e’b’al li tzakahemq, xwank aj wi’ xchaab’ilob’resinkil eb’ li na’ajej nawank roksinkil cho’q re xk’uulankil li tzakahemq.

Anaqwank wankeb’ wuqub’ li na’ajej yook chi wank roksinkil cho’q re xxokb’al li tzakahemq li nake’kanaak sa’ eb’ li tenamit: Fraijanes, Chimaltenango, Retalhuleu, Quetzaltenango, Tactic, Los Amates ut Ipala, b’ar wi’ nawank xk’uulankil eb’ li ru awimq kama’ li kenq’, aros ut li ixim, jo’kan aj wi’ eb’ li k’uub’anb’il tzakahemq jo’ li olb’ (aceite vegetal) re k’uub’ank tzakahemq, jo’kan aj wi’ li k’aj, uk’a’ej wank xkawub’l ut li poqil xya’al xtu’ wakax.

Rik’ineb’ li k’anjel xjultikamank chaq rub’elaj, li molam a’in na’okenk chi xtenq’ankil xna’leb’il xwanjik li tzakahemq naxb’eeresi li awa’b’ejilal re Watemaal, sa’ xyanqeb’ a’in naruuk xjultikankil eb’ a’in: xkotzb’al xwanjik xyajeninkil xmajelal li tzakahemq nake’xk’ul li kok’al li maji’ tz’aqlojenaqeb’ oob’ hab’, twanq aj wi’ xch’olaninkil rilb’aleb’ li ixq toj yookeb’ chi k’iiresink ut eb’ li yookeb’ chi tu’resink, xk’eeb’al li tzakahemq aajel ru sa’ eb’ li tzoleb’aal re li xb’een xraqalil li tzolok, jo’kan aj wi’ twanq rilb’aleb’ li junkab’al nake’xk’ul rahilal sa’ xk’ab’a’ li choxach’och’, naruuk xtawb’al xyaalalil rik’in xk’eeb’al b’ayaq reheb’ sa’ xk’ab’a’ li rahilal nake’xk’ul ut moqon chik xk’eeb’al li tzakahemq re naq twanq xtenq’ankileb’ junelik.

Li naxtaaqe rix li perel hu a’in, a’an xk’eeb’al chi nawe’k li esilal chi rix li k’anjel yook chi b’eeresimank rik’ineb’ jalanjalanq aj k’anjel jo’ aj jolominel ut laj b’eeresinel re li sachomq li naxb’aanu li molam, jo’ aj wi’ chi xjunil li naxpatz’ li xchaq’rab’il jo’ li yook chi b’eeresimank sa’ chi xjunil li tenamital, a’yaal aj wi’ jo’ chank ru naxjultika li xchaq’rab’il li tz’aqonk sa’ resilal xk’anjel li awa’b’ejilal, jo’ rik’in xnawb’al li sachomq re naq chi jo’ka’in saqenkaq ru chi xjunil li k’anjel naxb’aanu li molam.

Menú de cierre