Rajom ut Rilom

Xkuutal chi ru li chaq’rab’

Li molam nak’anjelak chi rix xyakb’al ru eb’ li awimq, kixtikib’ li xk’anjel jo’ jun molam naxaqab’ank re xtz’aq eb’ li k’a’ re ru sa’ eb’ li k’ayiil re li tenamital, jo’kan aj wi’ re xteneb’ankil naq li ru eb’ li awimq twanq roksinkil cho’q tzakahemq chi rajlal kutank, chi ru li po diciembre re li hab’ 1970; b’ar wi’ kiwank xxaqab’ankil li chaq’rab’ 101-70 re li Xmolamil aj K’uub’anel Chaq’rab’ re li Tenamit Watemaal.

Xwank xxaqab’ankil jo’ jun molam re awa’b’ejilal, li tb’eeresi xjunes rib’, li kuutunb’ilaq chi ru chaq’rab’, wank li k’a’ re ru ak re wi’ ut wank xnawom re xb’eeresinkil li xk’ulub’ ut xsumenkil k’anjel re xteneb’ankil sa’ xb’een. Li rochochnaal nakanaak sa’ xyi li tenamit Watemaal ut wank b’eleelaju chi na’ajej b’ar wi’ nawank xk’uulankil eb’ li tzakahemq sa’ chi xjunil li tenamital.

Sa’ xyanqeb’ li xk’anjel wank xsik’b’al xna’leb’il li yakok, xtuqub’ankil xtz’aq eb’ li k’a’ re ru ut rilb’al naq twanq ru eb’ li awimq txaqxooq xb’aan li awa’b’ejilal li naxb’eeresi rik’in li Roq Ruq’b’il Awa’b’ejilal nak’anjelak rik’in li awimq, k’iiresink wakax ut tzakahemq.

Sa’ xk’ab’a’ xtuslal xb’eeresinkil ut li naxraq li chaq’rab’, chalen chi ru li po marzo re li hab’ 1997, jo’ naxye li xchaq’rab’ Awa’b’ejilal 190-97, kiq’axtesimank ut kiteneb’aak sa’ xb’een INDECA xb’eeresinkil ut rilb’al chi xjunil li tzakahemq nake’xk’e chi maatan cho’q re li awa’b’ejilal re Watemaal sa’ xk’ab’a’ li molam naxb’eeresi rilb’al li tzakahemq sa’ chi xjunil li ruuchich’och’ li –PMA-, a’in jun k’anjel kixb’eeresi chaq li molam nak’anjelak chi rix eb’ li awimq –DIGESA-

Rilom

Tenq’ank re naq twanq xb’eeresinkil chi xjunil xna’leb’il xwanjik li tzakahemq wank xkawub’l rik’in li awa’b’ejilal re Watemaal re naq chi jo’ka’in twanq xkotzb’al li we’ej ut jo’kan aj wi’ twanq xkotzb’al xyajeninkil xmajelal li tzakahemq li nake’xk’ul naab’al li k’aleb’aal li nake’tawmank sa’ rajb’al ru sa’ chi xjunil li tenamital.

Rajom

Xsik’b’al xb’ehil naq twanq xokb’al, xk’uulankil ut xjek’b’al eb’ li tzakahemq wankeb’ rub’el xtaql li awa’b’ejilal re Watemaal; re naq chi jo’ka’in twanq xb’aanunkil xna’leb’il li taqlaak wank chi rix li tzakahemq chi chaab’il ut chi junpaat.

Menú de cierre